Atrakcje w Wadowicach

Wadowice noclegi położone są w zachodniej części Pogórza Wielickiego, w kotlinie pomiędzy wzniesieniami Pogórza i pasmami Beskidu Małego, w dolinie rzeki Skawy. Centrum miasta leży w widłach Skawy i potoku Choczenka, na wysokości około 270 m n.p.m. Teren miasta jest zróżnicowany pod względem wysokościowym, najniżej położone są doliny Skawy i Choczenki, najwyżej położone punkty stanowią wyniesienia Czumówki, Łazówki i Górnicy. Różnica wzniesień między najniższymi i najwyżej położonymi punktami wynosi ok. 50 m. Miasto liczy ok. 10 tys. mieszkańców i zajmuje powierzchnię 10,6 km² (1063 ha). Wadowice domki pełnią istotną rolę w tej części regionu, są centrum administracji, kultury i edukacji, siedzibą władz gminnych i powiatowych.

Przez obszar Gminy biegną dwa ważne szlaki komunikacyjne o znaczeniu krajowym, krzyżujące się w Wadowicach, trasa Kraków – Bielsko-Biała (droga krajowa K-52) oraz Oświęcim – Sucha Beskidzka, biegnąca przez teren gminy jako fragment drogi krajowej K-28 Zator – Medyka (granica państwa). Odległość z Wadowic do stolicy województwa, Krakowa, wynosi 52 km. Wadowice pokoje gościnne

ZABYTKI I MUZEA w Wadowicach

Dom Rodzinny Jana Pawła II
Dom w którym 18 maja 1920 roku urodził się Karol Wojtyła i spędził w nim dzieciństwo i młodość. W latach 1919 – 1938 rodzina Wojtyłów zajmowała na piętrze dwa pokoje z kuchnią. Obecnie w budynku mieści się Muzeum – Dom Rodzinny Jana Pawła II. W poniedziałki muzeum jest nieczynne! Wadowice ośrodki wypoczynkowe

Muzeum Miejskie
W Muzeum Miejskim można oglądać multimedialną wystawę, która pokazuje Wadowice z okresu dzieciństwa i młodości Karola Wojtyły. Stanowi nowatorskie połączenie archiwalnych fotografii, dokumentów, eksponatów z multimedialnymi środkami przekazu.
W jednej z sal zaaranżowano przestrzeń wadowickiego rynku sprzed 80 – lat: witryny – cukierni Hagenhubera, trafiki Waligórskiego, drukarni Foltinów, kamieniczki i zarys charakterystycznej dla miasta bryły kościoła. Odpoczywając na ławeczce, można tu posłuchać i obejrzeć prezentację „Jak to dawniej życie tętniło na rynku”.
W następnej części, stylizowanej na salę gimnastyczną TG „Sokół”, zwiedzający oglądają kronikę i pamiątki z życia kulturalnego i artystycznego przedwojennego miasta.
Ostatnia sala to pokój mieszczański wyposażony w charakterystyczne dla epoki meble oraz sprzęty, przybliżające tło epoki.

Muzeum Emila Zegadłowicza
Muzeum prezentuje pamiątki po Emilu Zegadłowiczu, a także obrazy, rysunki rzeźby innych artystów.
Muzeum zaprasza w sezonie: w piątki, soboty i niedziele – w godz. 11:00 – 16:00, zwiedzanie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Hell’s Angel – Prywatne Muzeum Polsko-Amerykańskie
Muzeum poświęcone jest lotnikom brygady „Hell’s Angel”, którzy zginęli zestrzeleni we wrześniu 1944 roku nad miejscowością Zygodowice. Eksponaty na wystawie w prywatnym muzeum pochodzą z poszukiwań w ziemi na miejscu katastrofy, część od mieszkańców okolicznych wsi, inne to rzeczy osobiste lotników z „Hell’s Angel”. Na szczególną uwagę zasługuje manekin z kompletnym ubiorem amerykańskiego lotnika oraz oryginalne śmigło stosowane w bombowcach typu „Liberator”, podarowane przez Amerykanów. Zwiedzanie tylko po telefonicznym uzgodnieniu, kontakt: 0 605 536 062 – Zygmunt Kraus.