Cisna

Cisna pokoje gościnne jest miejscowością gminną, zlokalizowaną w dolinie rzeki Solinki. Można tu dotrzeć z trzech kierunków: od Komańczy, od Ustrzyk Górnych oraz z Leska. Miejscowość powstała, według różnych źródeł w roku 1522, lub 1552, założona przez rodzinę Balów. W połowie XVIII w. stała się własnością rodziny Fredrów. Na początku XIX w. powstała w Cisnej …