Świętajno

Z uwagi na położenie wśród lasów i jezior, Świętajno noclegi gmina jest atrakcyjna turystycznie. Uroda i czystość wód , rozpostartych wśród rozległych drzewostanów, torfowisk, zagajników z bogactwem runa leśnego, stanowiskami roślin chronionych i mnóstwem dzikiej zwierzyny, czynią z gminy wyjątkowy region rekreacyjny i wypoczynkowy. Bogate kompleksy leśne, pozostałe po nieprzeniknionych borach i kniejach, są urzekającym swą powagą i spokojem, zasadniczym elementem krajobrazu, prawdziwą ostoją wielu gatunków roślin i zwierząt. Dominują tu drzewostany iglaste; sosnowe i świerkowe, mniej licznie występują gatunki liściaste (dąb, brzoza, osika, olsza, grab ). Warto wspomnieć o zbiorowiskach roślin torfowych (żurawina błotna, bagno zwyczajne, skalnica torfowa i inne ) i stanowiskach roślin chronionych (kosaciec syberyjski, pięciornik norweski, nasiędrzał pospolity, widłak goździsty, wawrzynek wilczełyko, turówka wonna, lilia złotogłów, rosiczka, storczyki ). Bogaty świat zwierzęcy reprezentują: jeleń, sarna, dzik, lis, wilk, ryś, borsuk, wiewiórka, kuna, bóbr, oraz liczne gatunki ptaków: dzięcioł, sójka, słonka, kraska, myszołów, jastrząb, bażant, kuropatwa, czapla siwa, żuraw, bocian biały. Większość wód obfituje w różne gatunki ryb, m.in. pstrągi, węgorze, szczupaki, okonie, liny sielawy. noclegi Świętajno

Jezioro Świętajno domki znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim, niedaleko wsi Narty. Jego oficjalna nazwa to Świętajno, lecz, aby łatwiej można było je odróżnić od innego jeziora o identycznej nazwie ale znajdującego się kilkadziesiąt kilometrów na wschód, powszechnie stosuje się nazwę Jezioro Świętajno k. Nart lub po prostu Narty czy Jezioro Narckie. Zwał, jak zwał, cały czas mówimy o tym samym zbiorniku wodnym 😉 Świętajno pokoje do wynajęcia
Jezioro ma powierzchnię 175 ha, długość: 2,2 km, szerokość 1,2 km, a jego maksymalna głębokość wynosi 30 metrów (średnia: jedenaście metrów). Charakteryzuje się dobrą przejrzystością wody, która latem sięga nawet 6 metrów! Brzegi jeziora są pagórkowate, na przemian płaskie i strome, od północnego zachodu porasta je las, a w innych częściach pola i łąki. Wieś Narty i cała zabudowa letniskowa ciągnie się wzdłuż południowego brzegu.
Dzięki piaszczystemu, niezbyt zamulonemu dnu oraz dużej przejrzystości, w jeziorze Świętajno doskonale się pływa, a także nurkuje. Jest to również popularne miejsce wśród wędkarzy, występują tu takie gatunki ryb, jak: szczupak, miętus pospolity, okoń, sielawa, płoć, węgorz, leszcz, karp, wzdręga i lin. Świętajno agroturystyka
Mamy trzy zejścia do Jeziora Świętajno:
– leśna polanka przy drodze Jedwabno-Szczytno, przy samym płocie kempingu
– zejścia przy kempingach (np. baza Nurtur)
– zejście przy pensjonacie „U Kulasa”
Radzimy skorzystać z pierwszego lub trzeciego wariantu, który zwykle jest mniej zatłoczony.

Ogromnym bogactwem gminy Świętajno są lasy, jeziora i przepływająca tędy rzeka Krutynia. Jednak mimo tych walorów przyrodniczych ten piękny region cieszy się mniejszym zainteresowaniem turystów, niż można by przypuszczać.

Po Galindach zostały ślady grodzisk, kurhanów i miejsca, gdzie były ich święte gaje. Można je obejrzeć między innymi w okolicach Powałczyna.

Osadnicy przez stulecia karczowali puszczę, zakładając siedliska. Powstawały węglarnie, smolarnie, sadyby rybackie. Pierwsza wzmianka o Świętajnie pochodzi z 1688 r., ale miejscowość powstała dwa lata wcześniej. Nazwa wsi (niem. Schwentainen) jest związana prawdopodobnie z miejscem staropruskiego kultu religijnego.

Turystę zainteresują zapewne drewniane chałupy mazurskie z początków 20. wieku oraz kościół rzymskokatolicki przy głównej ulicy, z 1908 r. W centrum stoi pomnik, upamiętniający poległych podczas I wojny światowej. Po 1945 r. zdjęto tablicę, dodano natomiast na szczycie kulę z gołąbkiem pokoju.

Gmina ma 28 tys. ha powierzchni, z czego 62 procent zajmują lasy Puszczy Piskiej, 2 procent jeziora: Świętajno, Piasutno, Nożyce, Kierwik, Zdrużno, Zyzdrój, Krawno, Spychowskie, Marksoby. Wszędzie są dobre drogi, ładne gospodarstwa.

Ze Świętajna udajemy się do pobliskich Jerutek. Tu zwraca naszą uwagę zabytkowy kościół. Od wioski prowadzą w głąb lasu ścieżki. Samochodem wjeżdżać nie wolno, pozostaje spacerek.

Wracamy do Świętajna. Kolejny przystanek, założone w 1678 r. Piasutno. We wsi są dwa jeziora: Piasutno i Nożyce. Przed wojną były własnością całej wsi, podzielono je na sektory. Dzisiaj Piasutno również należy do kilku gospodarzy, którzy sprzedają karty wędkarskie, Nożyce zaś do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Na budynku podstawówki wisi tablica poświęcona Jerzemu Lancowi, który był kierownikiem polskiej szkoły w okresie międzywojennym.

Zatrzymujemy się w pobliskim Powałczynie. Jest tu również kilka ładnych drewnianych mazurskich domów.
Będąc w okolicy warto wybrać się do wsi Kolonia, a stamtąd do Raciborza nad pięknym jeziorem Świętajno. Od Raciborza prowadzi przez las droga do Babięt. Można też zwiedzić przeciwną stronę gminy, turystycznie słabiej zagospodarowaną. Leży od południowej strony szosy z Olsztyna do Ostrołęki. Znajduje się tam miejscowość Jerominy.