Cisna

Cisna pokoje gościnne jest miejscowością gminną, zlokalizowaną w dolinie rzeki Solinki. Można tu dotrzeć z trzech kierunków: od Komańczy, od Ustrzyk Górnych oraz z Leska.

Miejscowość powstała, według różnych źródeł w roku 1522, lub 1552, założona przez rodzinę Balów. W połowie XVIII w. stała się własnością rodziny Fredrów. Na początku XIX w. powstała w Cisnej huta żelaza, którą wybudował ojciec Aleksandra Fredry – hrabia Jacek Fredro. Huta produkowała dość mało, przetapiano około 700 q surowca Cisna agroturystyka.

Z ciekawszych obiektów architektonicznych położony jest w Cisnej murowany kościół św. Stanisława Biskupa, który został wybudowany w roku 1914 a powiększony w 1981. Parafię utworzono w 1958, poprzez wyłączenie jej z parafii baligrodzkiej.

Współcześnie Cisna noclegi jest ważnym ośrodkiem dla ruchu turystycznego, w sezonie jest oblegana przez wielbicieli Bieszczadów, którzy bądź to zatrzymują się tutaj na dłużej, bądź to wyruszają stąd dalej w kierunku połonin, Wetliny i Ustrzyk Górnych a także w inne urokliwe rejony Bieszczadów. W wyniku wzmożonego w sezonie ruchu, znajduję się w Cisnej wiele obiektów gastronomicznych, sklepów z pamiątkami i miejsc noclegowych.

Najbardziej znaną atrakcją jest stacja „bieszczadzkiej kolejki wąskotorowej” w pobliskim Majdanie z dawną „ciuchcią”, wagonikami, izbą tradycji itp. W Cisnej zaś rosnącym zainteresowaniem turystów cieszy się restauracja „Siekierezada”, izba przyrodniczo-leśna „Dziupla”, galerie z dziełami artystów bieszczadzkich i punkty pamiątkarskie.

noclegi Cisna nadaje się doskonale także do wypoczynku mniej aktywnego, jest kilka miejsc, w których można posiedzieć nad Solinką (za wspomnianą restauracją oraz w dole, na zakręcie przy samym wjeździe do Cisnej od strony Majdanu), sporo tras na dłuższe i krótsze spacery, a także wycieczki samochodowe w okolice tej miejscowości, np. do Terki, Buku, Łopienki, rezerwatu Sine Wiry, Wetliny, Baligrodu, czy rejonu Przełęczy Żebrak a także do Roztok Górnych, skąd przez przełęcz nad Roztokami można przejść do wsi Ruske na Słowacji noclegi w Cisnej.